IFSC CLIMBING WORLD CUP MOSCOU 2018 - BLOCO - SEMI FINAL AND FINAL MEN/WOMEN